Środowisko

PROMOWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ

  • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami,
  • rozwój energetyki prosumenckiej, czyli rozproszonych instalacji o małej mocy,
  • niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE za pomocą instalacji hybrydowych.

 

Z uwagi na znaczny potencjał wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej, ważne jest, aby ich rozwój następował w sposób harmonijny i zrównoważony, tzn. dotyczył różnych technologii wykorzystania OZE i jednocześnie był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Cele:

  • Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami
  • Rozwój energetyki prosumenckiej, czyli rozproszonych instalacji o małej mocy
  • Niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE za pomocą instalacji hybrydowych